slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Motivasjonen for prosjektet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Dynamic Content Manager - en grafbasert l ringsmodell utpr vd i matematikkundervisning Kristin Ran Choi Hinna, AL Gre - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

”Dynamic Content Manager”- en grafbasert læringsmodell utprøvd i matematikkundervisning Kristin Ran Choi Hinna , AL Grete Oline Hole, AHS Terje Kristensen, AI Yngve Lamo, AI Sigvat A. H. Eide, Masterstudent . Motivasjonen for prosjektet. Gi meningsfull læring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dynamic Content Manager - en grafbasert l ringsmodell utpr vd i matematikkundervisning Kristin Ran Choi Hinna, AL Gre' - Antony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

”Dynamic Content Manager”- en grafbasert læringsmodell utprøvd i matematikkundervisningKristin Ran Choi Hinna, AL Grete Oline Hole, AHSTerje Kristensen, AIYngve Lamo, AISigvat A. H. Eide, Masterstudent

motivasjonen for prosjektet
Motivasjonen for prosjektet
 • Gi meningsfull læring
 • Mer dynamisk og større gjenbruksverdi enn et LMS
 • Kognitive kart modell
organisering av kunnskap
Organisering av kunnskap

Tankekart:

Mangler koblinger

mellom

assosiasjonene

begrepskart
Begrepskart
 • Det har en grafisk framstilling der enkeltord representerer begrep, linjer representerer forbindelsene mellom begrepene og lenkeord knyttes til linjene for å spesifisere relasjonen mellom begrepene.
 • Begrepskart skiller seg fra tankekart ved at begrepene settes i forhold til hverandre.
 • Et begrepskart er et speilbilde av studentens kognitive strukturer innenfor et gitt område og gir innsikt i studentens forståelse, som et ”vindu mot studentens tenkning” (Kinchin & Alias, 2005, s. 574).
dcm modellen
DCM modellen
 • formål å legge til rette for mer hensiktsmessige lærings­prosesser
 • Organisering
  • Atomiske kunnskapselementer
   • Ressurser
   • Evaluering
  • Kunnskapsstruktur (KM)
  • Læringsscenarier (LM)
  • Læringssti (SM)
ulike kart
Ulike kart
 • Kunnskapskart
  • Oversikt over tilgjengelige ressurser
 • Læringskartet
  • Den didaktiske strukturen
 • Studentkart
  • Studentens læringsprogresjon og sti
dcm vs lms
DCM vs LMS
 • Oppdeling av lærestoff
 • Gjenbruk
 • Evaluering
 • Kart / stier
studentevaluering
Studentevaluering
 • Samarbeidsformer
 • Pedagogisk bruk av begrepskart
 • Videreutvikle en funksjonell modell
 • Flere pilotforsøk

Vei videre

ad