Vca voor operationelen
Download
1 / 47

VCA voor operationelen - PowerPoint PPT Presentation


 • 787 Views
 • Uploaded on

VCA voor operationelen. Module ELEKTRICITEIT. Jacobs Ludo Technisch Instituut H.Hart Hasselt. ELEKTRICITEIT. Eenvoudig in gebruik Niet meer weg te denken in onze maatschappij Gevaarlijk bij ondoordacht gebruik Risico’s: welke? Veiligheidsmaatregelen?. EENHEDEN / GROOTHEDEN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VCA voor operationelen' - Anita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vca voor operationelen l.jpg

VCAvoor operationelen

Module

ELEKTRICITEIT

Jacobs LudoTechnisch Instituut H.HartHasselt


Elektriciteit l.jpg
ELEKTRICITEIT

 • Eenvoudig in gebruik

 • Niet meer weg te denken in onze maatschappij

 • Gevaarlijk bij ondoordacht gebruik

  • Risico’s: welke?

  • Veiligheidsmaatregelen?


Eenheden grootheden l.jpg
EENHEDEN / GROOTHEDEN

 • Stroomsterkte

  • Is het verplaatsen van elektronen

  • Symbool:I

  • Eenheid: A (Ampère)

 • Spanning

  • Is de kracht (druk) waarmee de elektronen worden rond gestuurd in de kring

  • Symbool: U

  • Eenheid:V(Volt)


Eenheden grootheden4 l.jpg
EENHEDEN / GROOTHEDEN

 • Weerstand

  • Is de tegenstand welke de elektrische stroom ondervindt doorheen de elektrische stroomkring. Deze weerstand zorgt ervoor dat de stroom(sterkte) niet te groot wordt

  • Symbool: R

  • Eenheid: Ω (Ohm)De wet van ohm6 l.jpg

U

I=

R

DE WET VAN OHM

 • BESLUITEN

  • Bij gelijkblijvende U :

   • I als R en

   • I als R

  • Bij gelijkblijvende R:

   • I als U en

   • I als U


Elektrisch vermogen l.jpg
ELEKTRISCH VERMOGEN

Gevolg:

Als U = en I dan zal P

Gevolg:

Als R = en I dan zal P

oververhitting!


Elektriciteit mens l.jpg

Rc

Rm

Rma

ELEKTRICITEIT - MENS

 • INVLOEDSFACTOREN I door lichaam

 • R lichaam (Rm)

 • R huid (Rc)

 • Aanrakingsoppervlak(Rc)

 • R plaats waar je staat(Rma)

  (hout – ijzer)


Slide9 l.jpg

R= Klein

I= Groot

R= groter

I= Kleiner

R= Groot

I= Klein


Elektriciteit mens10 l.jpg
ELEKTRICITEIT - MENS

 • SOORTEN SPANNING

  • Wisselspanning ~ vb. 230V / 50Hz

   • 50 wisselingen per seconde

  • Gelijkspanning ~

   • stroomt steeds in dezelfde richting

    * Wisselspanning is gevaarlijker (bij dezelfde spanning) dan gelijkspanning


Elektriciteit mens11 l.jpg

0.4

1.5

ELEKTRICITEIT - MENS

 • BIJKOMENDE INVLOEDSFACTOREN

  • Duur van het contact (kort – lang)

  • Gevolgde stroomweg

   • Vinger – vinger

   • Hand - voet (via hart !!)

1
Elektriciteit mens14 l.jpg
ELEKTRICITEIT - MENS

 • RISICO’s en ONGEVALSONDERZOEK

  • oorzaken:

   • Defecte of slechte machines, toestellen en leidingen

   • Slechte of ontbrekende aardverbindingen

   • Foutieve aanleg of montage

   • Indirecte of directe aanraking van delen die onder spanning staan

   • Verkeerd gebruik van elektrische installaties en/of materialen

   • Onoplettendheid, onachtzaamheid en onwetendheid


Risico s van elektriciteit voor de mens en omgeving l.jpg

Brand

Explosie

Elektrocutie

Elektrisering

Verbranding

Reactie/ val

Risico’s van elektriciteit voor de mens en omgeving


Vlambogen en explosie l.jpg
VLAMBOGEN en EXPLOSIE

 • ELEKTRISCHE BOOG

  • De lucht tussen 2 punten wordt geleidend t.g.v. de hoge spanning

   • Kortsluiting

 • EXPLOSIE

  • T.g.v. warmte (warmte, oververhitting, …) en explosief mengsel explosie


Preventie l.jpg
PREVENTIE

 • Elektriciteit is onzichtbaar (maar wel gevaarlijk en voelbaar)

 • Hoe gevaren uitschakelen?

  • Risico’s uitschakelen

  • Collectieve bescherming

  • Veiligheidsspanning


Risico s uitschakelen l.jpg
RISICO’s UITSCHAKELEN

 • Werken zonder elektriciteit

  • Andere risico’s (vb. pneumatisch, oliedruk, …)

 • Spanningsloos werken

  • Procedure volgen (= belangrijke 8{vitale5})

   • Uitschakelen;

   • Vergrendelen;

   • Meten;

   • Afschermen;

   • Kortsluiten en aarden.


Slide19 l.jpg

DE VITALE 5

1. Vrijschakelen (buiten spanning stellen)

2. Vergrendelen tegen terug inschakelen (plaatsen van een slot)

3. Meten van het spanningsloos zijn (testen op aan-/afwezigheid van spanning)

4. Aarden en kortsluiten

(op veilige wijze, volgens goed vakmanschap)

5. Afbakenen van de werkzone (afschermen, waarschuwingsbord)

19


De vitale 5 l.jpg

1

Spanning niet inschakelen

Men werkt op het net !!!

De vitale 5

5

3

4

2


Spanningsloos werken l.jpg
SPANNINGSLOOS WERKEN

 • Uitzondering

  • Dringende noodzaak EN

  • Werkverantwoordelijke geeft schriftelijke toestemming

  • Installatie is geschikt om werken onder spanning uit te voeren

  • Aangepaste maatregelen genomen


Collectieve bescherming l.jpg
COLLECTIEVE BESCHERMING

 • Fysieke afscherming belet het aanraken van onder spanning staande delen

  • Vb.

   • Schakelkast (beschermingsgraad – zie verder)

   • Omhulsel wasmachine

   • Verwijdering (hoogspanningslijn)

   • Isolatie (= niet geleidend materiaal)

    • Vb. draden, kabels, …


Beschermingsgraad l.jpg
BESCHERMINGSGRAAD

 • Voorstelling IP XYZ

 • Omschrijving:

  • Is de bescherming tegen het aanraken van onder spanning staande delen door

   • mens

   • materiaal

  • en de bescherming tegen het binnendringen van vreemde vaste voorwerpen EN

  • bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen


Beschermingsgraad24 l.jpg
BESCHERMINGSGRAAD

 • Voorbeeld

  • IP 445

   • 1ste cijfer (4): binnendringen van vaste delen >1mm

   • 2de cijfer (4): binnendringen van vocht – waterprojecties uit alle richtingen

   • 3de cijfer (5): schokbestendigheid


Collectieve bescherming25 l.jpg
COLLECTIEVE BESCHERMING

 • Isolatie

  • Enkelvoudig

  • Bijkomende

  • Dubbele isolatie

   • Symbool:


Collectieve bescherming26 l.jpg
COLLECTIEVE BESCHERMING

 • Aarding

  • Is een verbinding van de uitwendige metalen delen van elektrische toestellen met de aarde

  • DOEL:

   • Aanraakbare geleidende delen op aardpotentiaal brengen

   • Bij een isolatiefout de kans op elektrocutie verkleinen

 • Equipotentiaalverbinding

  • Alle geleidende metalen delen van de installatie worden met mekaar verbonden en vervolgens met de aarde


Slide27 l.jpg

M

Goede aarding

Veel stroom

Weinig stroom

Slechte aarding

Minder stroom

Veel stroom

Geen aarding

Niets

Alles

27


Collectieve bescherming28 l.jpg
COLLECTIEVE BESCHERMING

 • Aardlekschakelaar

  • Doel: de elektrische installatie onderbreken bij een te grote lek- of foutstroom

  • Gevolg: beveiliging tegen onrechtstreekse aanraking van onder spanning staande delen

  • Is geen beveiliging tegen overstroom of kortsluiting


Collectieve bescherming29 l.jpg
COLLECTIEVE BESCHERMING

 • ZEKERING - BEVEILIGINGSAUTOMAAT

  • Doel: beveiliging tegen overbelasting (kleine overstromen) en kortsluiting (grote overstromen)

  • Is geen beveiliging van de mens tegen elektrocutiegevaar!!

  • Is een beveiliging van de installatie


Collectieve bescherming30 l.jpg
COLLECTIEVE BESCHERMING

 • VEILIGHEIDSSPANNING

  • Veiligheidsspanning is een spanning die zo laag is dat de aanraking ervan ongevaarlijk is

   • Droge omstandigheden: 50V ~ of 120V=

   • Zeer Lage VeiligheidsSpanning (ZLVS)

    • 12V= vochtige omgeving


Statische elektriciteit l.jpg
STATISCHE ELEKTRICITEIT

 • Ontstaat bij wrijving tussen 2 NIET geleidende stoffen

  • Mens: schrikreactie gevolg: val, …

  • Installatie: vonkoverslag ontploffing


Statische elektriciteit mogelijke situaties l.jpg
STATISCHE ELEKTRICITEITMOGELIJKE SITUATIES

 • Lopen over nylon vloerbedekking

 • Wrijven over kunststof

 • Kleding die wrijft over menselijk lichaam

 • Verfspuiten en gelijkaardige activiteiten

 • Laden en lossen van poeder

 • Pneumatisch transport van poeders en korrels in mengers en doseersluizen van weegbunkers

 • Opstijgende gas- of dampbellen die turbulentie veroorzaken

 • Stromen van olie door een leiding naar een tank

 • Uitstromen uit leidingen

 • Gebruik van drijfriemen


Statische elektriciteit hoe beperken l.jpg
STATISCHE ELEKTRICITEITHoe beperken?

 • Antistatisch schoeisel en kledij dragen

 • Aarding aanbrengen

 • Equipotentiale verbindingen bij het overtappen en bij assemblage van elektronische toestellen

 • Metaalvezels verwerken in het product

 • De relatieve vochtigheid verhogen (>65%)

 • Plaatselijk afzuiging (onder de onderste explosiegrens)


Statische elektriciteit transport van vloeistoffen en gassen specifieke maatregelen l.jpg
STATISCHE ELEKTRICITEITTransport van vloeistoffen en gassenSpecifieke maatregelen

 • Stroomsnelheid van de vloeistof beperken

 • Pijpleidingen, apparatuur en tanks aarden

 • Bij lossen of laden, eerst de aardkabel aanbrengen (equipotentiaalverbinding)

 • De valhoogte van het product beperken

 • Antistatische dope toevoegen

 • Bij verfspuiten of gritstralen: apparatuur aarden en de stroomsnelheid beperken

 • Stikstof in plaats van lucht als drijfgas gebruiken bij pneumatisch transport


Elektrisch materieel l.jpg

Inductie

ELEKTRISCH MATERIEEL

 • Haspels en verlengsnoeren

  • Gebruik de juiste leidingdikte (i.f.v. stroom-sterkte)

  • Het aangesloten vermogen < toegelaten vermogen van de haspel

  • Haspel volledig afrollen


Elektrisch materieel36 l.jpg
ELEKTRISCH MATERIEEL

 • Elektrisch materieel

  • Elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen moeten volgens de VCA-richtlijnen jaarlijks nagekeken worden – aandachtspunten:

   • Goede werking

   • Staat van onderhoud

   • De mate van elektrische veiligheid

   • Aanwezige veiligheden

   • Invoeringen van kabels in stekkers en in het apparaat


Elektrisch materieel37 l.jpg
ELEKTRISCH MATERIEEL

 • Elektrisch materieel

  • Beschadigde snoeren, haspels en stopcontacten onmiddellijk vervangen

  • Elektrisch draagbaar handgereedschap: dubbele isolatie

   • !! Geen beveiliging tegen vocht !!

   • CE- markering dragen

  • De aarding van verplaatsbare elektrische installatie en de aansluitpunten op werfinstallaties en mobiele installaties moet gecontroleerd worden


Kwalificaties betekenis ba l.jpg
KWALIFICATIESBETEKENIS BA

 • BA staat voor bekwaamheid van personen voor het werken aan elektrische installaties

 • In het AREI zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de toekenning van de codificatie mag gebeurenCodificatie ba4 l.jpg
CODIFICATIE: BA4

 • GEWAARSCHUWDEN

  • zijn personen die:

   • ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico's verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden

   • ofwel permanent bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden

   • teneinde de aan elektriciteit verbonden risico's tot een minimum te herleiden


Codificatie ba5 l.jpg
CODIFICATIE: BA5

 • VAKBEKWAMEN

  • zijn personen die:

   • via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en maatregelen kunnen bepalen; teneinde de specifieke risico’s te elimineren of tot een minimum te beperken.

   • Voorbeelden:

    • Elektrotechnici en ingenieurs belast met de uitbating van elektrische installaties;

    • Leerkracht in zijn lokaal

    • ….


Kwalificaties l.jpg
Kwalificaties

 • Voor het werken aan elektrische installaties en voor het betreden van lokalen van de elektrische dienst, MOETminstens iedereen BA 4 zijn


Voorbeeldvraag 1 l.jpg
VOORBEELDVRAAG 1

 • Wat is het effect van een grotere spanning bij elektriciteit

  • a) de weerstand tussen de contactpunten wordt kleiner

  • b) de stroom die via het contact loopt is groter

  • c) de stroom die via het contact loopt is kleiner

 • Antwoord:

  • b


Voorbeeldvraag 2 l.jpg
VOORBEELDVRAAG 2

 • Welke factor beïnvloedt de grootte van de stroom bij een stroomdoorgang door het lichaam?

  • a) Het gewicht, hoe zwaarder de persoon des te groter de stroom

  • b) De dikte van de huid: hoe dikker de huid des te groter de stroom

  • c) Het aanrakingsoppervlak: hoe groter het aanrakingsoppervlak des te groter de stroom

 • Antwoord:

  • c


Voorbeeldvraag 3 l.jpg
VOORBEELDVRAAG 3

 • Vanaf welke lekstroom moet de aardlekschakelaar (differentieelschakelaar) op een werf de stroom onderbreken?

  • a) 3 mA

  • b) 30mA

  • c) 75mA

 • Antwoord:

  • b


Voorbeeldvraag 4 l.jpg
VOORBEELDVRAAG 4

 • Tegen wat beschermt een automaat of zekering in een elektrische installatie?

  • a) elektrocutie

  • b) kortsluiting

  • c) statische elektriciteit

 • Antwoord:

  • b


Voorbeeldvraag 5 l.jpg
VOORBEELDVRAAG 5

 • Welke personen vallen onder de categorie “gewaarschuwde BA4”?

  • a) gewone werknemers

  • b) ingenieurs en hoog gekwalificeerde technici bekend met de elektrische installatie

  • c) uitbatings- en onderhoudspersoneel van elektrische installaties

 • Antwoord:

  • c


ad