Stiftelse af a s og aps
Download
1 / 75

Stiftelse af A - PowerPoint PPT Presentation


 • 825 Views
 • Uploaded on

Stiftelse af A/S og ApS. Søren Friis Hansen Juridisk Institut, SDU. Oversigt. Begreber Stiftelse Aktier og anparter. Definitioner. Aktieselskab Eksisteret siden 17. århundrede i Danmark ASL 1917 ,1930, 1973 KSL 2009 (§ 1,2) Ret til andel af overskud i forhold til kapitalandele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stiftelse af A' - Anita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stiftelse af a s og aps l.jpg

Stiftelse af A/S og ApS

Søren Friis Hansen

Juridisk Institut, SDU


Oversigt l.jpg
Oversigt

 • Begreber

 • Stiftelse

 • Aktier og anparter


Definitioner l.jpg
Definitioner

Aktieselskab

 • Eksisteret siden 17. århundrede i Danmark

 • ASL 1917 ,1930, 1973

  KSL 2009 (§ 1,2)

 • Ret til andel af overskud i forhold til kapitalandele

  • U: aktieklasser


Definition l.jpg
Definition

Ny lov: Alle AS er erhvervsdrivende

Overordnet sigte: at tjene penge

 • HR: til kapitalejerne

 • U: A/S kan anvendes til almennyttige formål


Begr nset h ftelse l.jpg
Begrænset hæftelse

“Kapitalejerne hæfter ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser” (§ 1,2)

 • Nødvendig og naturlig del af definition

 • Konsekvenser af tilsidesættelse

 • Samfundsøkonomisk betydning

 • Kreditorbeskyttelsesregler + offentlighed

 • Tilsidesættelse med / uden hjemmel?


Selskabskapital 4 l.jpg
Selskabskapital (§ 4)

 • (Aktiekapital/indskudskapital)

 • Betydning af selskabskapitalen

 • 2. selskabsretlige direktiv for A/S

 • Angivet i DKK / EUR

 • Mindstekrav i A/S:

  • 1930: 10.000

  • 1973. 300.000

  • 1982: 500.000


Kapitalselskabsloven g lder ikke for andelsselskaber l.jpg
Kapitalselskabsloven gælder ikke for andelsselskaber

Ikke længere eksplicit bestemmelse

 • Bemærkningerne til KSL § 1

 • I andelsselskaber fordeles overskud efter deltagernes omsætning med selskabet (LEV § 4)

 • Andelsselskaber er ikke lovreguleret i Danmark

 • Særlige (gunstige) skatteregler for a.m.b.a.

 • OBS: SKM2007.524V


Anpartsselskaber l.jpg
Anpartsselskaber

 • Tilpasset små og mellemstore virksomheder

 • Indført i DK i 1973

 • Nu den mest udbredte selskabsform (ca. 140.000)

 • Genstand for konkurrence i EU (Centros mv.)

 • Flere deklaratoriske bestemmelser

  Definition:

 • Et ApS må ikke udbyde kapitalandele til offentligheden (KSL § 1, stk. 3)

  • Anparter skal udbydes til “en nærmere defineret gruppe”


Mindstekrav til indskudskapital i aps l.jpg
Mindstekrav til indskudskapital i ApS

 • 1973: 30.000

 • 1982: 80.000

 • 1991: 200.000

 • 1996: 125.000

 • B 1498: 0

 • L 170: 50.000

 • KSL: 80.000


Stiftelsesproceduren l.jpg
Stiftelsesproceduren

 • Stifterne opretter stiftelsesdokument (KSL § 25)

  + udkast til vedtægter

 • Tegning af aktier / anparter

 • Indbetaling af kapital

 • Anmeldelse til registrering

 • Registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

 • Grundregistrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (i henhold til skattelove)

  • Lov nr. 571 af 6. juni 2007 vedr. fremgangsmåden


Stifterne ksl 24 l.jpg
Stifterne (KSL § 24)

En eller flere stiftere

 • Fysiske/juridiske personer (retssubjekter, § 24.4)

 • Udenlandske juridiske personer OK

 • Ej selskab selv under stiftelse

  Habilitetskrav til stiftere:

 • Ej umyndige iht værgemålsloven

 • Ej personer under konkurs / betalingstandsning

 • Ej fradømt retten til at være stifter (STRL § 79)


Stiftelsesdokumentet l.jpg
Stiftelsesdokumentet

Formelle krav: KSL § 26

 • Udkast til vedtægt

 • Stiftere

 • Tegningskurs

 • Frist for tegning og indbetaling

 • Dato for retsvirkning

 • Dato for regnskabsmæssig virkning (§ 40,6)

 • Om selskabet skal afholde udgifter ved stiftelse


Stiftelsesdokument l.jpg
Stiftelsesdokument

Samt tillige (hvis aktuelt, § 27):

 • Særlige rettigheder til stiftere eller andre

 • Aftale hvis væsentlig økonomisk forpligtelse

 • Apportindskud

 • Fravalg af revision

 • Den del af kapitalen, der er indbetalt

 • Vedhæftede dokumenter (§ 27,3)

 • Valg af ledelse + revisor (§ 39)

  • ellers GF inden to uger fra SD’s underskrivelse


Stiftelsesdokumentet14 l.jpg
Stiftelsesdokumentet

Sprog

 • Affærdiges på dansk

  • Det forventes, at E&S tillige vil tillade: Engesk, norsk og svensk

  • Frivillig registrering på andre sprog, § 13,2

   Dateres

 • Regnskabsår, fristberegning

  HUSK: Anmelder indestår for at oplysninger er korrekte (KSL § 15,2)


Ndringer i stiftelsesdokument l.jpg
Ændringer i stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet kan ændres indtil anmeldelse

 • Samtykke fra alle stiftere og tegnere til ændring af kapital (§ 32,4)

 • HR: Kan ikke ændres efter registrering

 • Ej ændring i åbningsbalance (EANK 5.11. 99)

 • MODIF: rettelse af fejlskrift mulig

  • jf. EANK 22.11. 2000


Vedt gter 28 og 29 l.jpg
Vedtægter (§§ 28 og 29)

Mindstrekrav til indhold:

 • Navn + evt. binavne

 • Formål

 • Selskabskapitalens størrelse

  • Pålydende værdi (stykstørrelse), eller

  • antallet af kapitalendele (bogført pariværdi)

 • Kapitalandelenes rettigheder

 • Selskabets ledelsesmodel (jf. § 111)

 • Indkaldelse til generalforsamling

 • Regnskabsår

 • Seneste ophørstidspunkt

  IKKE længere krav om oplysninger vedr. eventuel revisor


Vedt gter l.jpg
Vedtægter

 • Binder alle ledelsesorganer

 • Binder Generalforsamlingen

 • Har forrang for kapitalejeraftaler (KSL § 82)

  • Beslutning på GF kan ikke anfægtes med henvisning til ejeraftale

 • Kan påberåbes over for tredjemand (§ 14,2)

 • Det forventes, at E&S udarbejder vejledning


Vedt gter18 l.jpg
Vedtægter

 • Der kan IKKE henvises til ejeraftaler i vedtægten!

  • Cfr. Martin Christian Jensen i Den nye selskabslov

 • MEN Klar hjemme i bemærkninger

 • SAMT præamplen til 1. direktiv!!!!


Hjemsted l.jpg
Hjemsted

Postadresse (KSL § 5, nr. 13)

 • Hjemstedet skal ikke længere stå i vedtægterne

 • Ledelsen kan flyttes uden vedtægtsændring

  • Ledelsen kan være placeret i udlandet

  • Hjemsted skal anmeldes til E&S og offentliggøres

   OBS:

 • Tvangsopløsning, hvis manglende hjemsted

 • KSL § 225, nr. 2


Selskabets navn l.jpg
Selskabets navn

Navn: (KSL § 2)

 • Suppleres af regler om forretningskendetegn, (MFL § 18)

 • Særpræg (adskille selskabet fra andre)

  Ej krænke rettigheder eller varemærker

  Selskaber med samme navn opererer i forskellige brancher?

 • UfR1999.1406H: tvivl om betydning af branchesammenfald

 • UfR 2003.107H: Ikke krænkelse, hvis forskellig branche

 • UfR 2008.372H: Galleri Lego OK, da ej forveksling med LEGO


Selskabsbetegnelse l.jpg
Selskabsbetegnelse

skal anvendes i tilknytning til navnet

 • "A/S" eller "ApS"

  Stamoplysninger (KSL § 2, stk. 4)

 • Navn, hjemsted, CVR-nummer

 • på breve og forretningspapirer

 • Gælder både skriftlige og elektroniske dokumenter

 • HERUNDER selskabets hjemmeside !


Selskabets form l l.jpg
Selskabets formål

Beskrivelse af selskabets virksomhed (aktiviteter)

 • Skal fremgå af vedtægter (KSL § 28, nr. 2)

 • Virksomhed skal være indenfor formålet

  • Hvis bestemmende indflydelse over andet selskab, skal formålet også dække dette selskabs aktivteter

  • U 66.31H

   Selskabet ej bundet af aftaler udenfor formålet

 • jf. KSL § 136, nr. 2


Typer af aktiviteter l.jpg
Typer af aktiviteter

HR: Frit valg af formål

 • + Advokat (RPL § 124)

 • + Revisor, jf. RL 2008 § 13

 • + Ejendomsformidler

 • + Ramme om fysisk persons særlige aktiviteter (TfS 1998.485H)

  U1: Ikke i selskabsform

 • Apoteker, Dispachør, translatør/tolk, auktionsleder, Taxikørsel

  U2: Kun A/S

 • Virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed

  • Særlige selskabsretlige regler for disse

 • Pengeinstitut

  U3: Kun ApS

 • Læge, tandlæge, speciallæge


Selskabers erhvervelse af fast ejendom l.jpg
Selskabers erhvervelse af fast ejendom

HR: Selskaber må erhverve fast ejendom uden tilladelse

U1: Sommerhuse, der skal stilles til rådighed for medarbejderne, kræver tilladelse

 • U2: Ikke-EU-selskabers erhvervelse kræver tilladelse

  Særligt om landbrug

 • Landbrugsfællesskab kan drives som A/S eller ApS (lov 435 af 9. juni 2004)

 • MEN: 10% af kapitalen skal ejes af person med lovlig adkomst

  Anmeldelse til tinglysning

 • sommerhuslovens § 8,2 + BEK nr. 182 af 29. marts 1973

 • afgivelse af erklæring (ofte i skødet)

  Ej udlejning af sommerhuse som formål

 • gerne til medarbejdere, hvis tilladelse


Selskabskapitalen l.jpg
Selskabskapitalen

Skal fremgå af vedtægterne

 • Kan være fordelt på flere aktier / anparter

 • Skal være angivet i DKK / EURO / (anden valuta)

 • KSL § 4, stk.2

 • Skal opfylde lovens mindstekrav

 • AS: 500.000 DKK

 • KSL 2009: 80.000 DKK

 • Kapitalkravet er formelt, dvs. ikke relateret til den risiko, der er forbundet med den af selskabet faktisk drevne virksomhed.


Tegning af kapitalandele l.jpg
Tegning af kapitalandele

SKAL ske i stiftelsesdokumentet,

 • Ikke længere adgang til successiv stiftelse af ApS

  • KSL 30 og § 27, stk. 1, nr. 2.

 • Ikke krav om at stiftere skal tegne

 • Det kan forekomme, at selskabskapitalen ikke er fuldt tegnet ved underskrivelsen af stiftelsesdokumentet

 • Hvis mindstebeløb ikke tegnes, bortfalder stiftelsen (§ 32, stk. 5)

 • Der kan udarbejdes tegningslister

  Accept

 • Stifter bestemmer, om tegning kan accepteres

 • Reduktion ved overtegning

 • Stifters tegning kan dog ikke reduceres


Tegning l.jpg
Tegning

KSL § 31

 • Ikke tegning under forbehold

  • Forbehold, der ikke er gjort gældende ved registrering, bortfalder, og tegning bliver bindende

  • Jf bemærkninger til § 31

 • Forbud mod tegning til underkurs

  A/S

 • Kapitalen udbydes til tegning hos offentligheden

 • Offentligt udbud: prospekt (VHL §§ 43-46)


Indbetalingsm der l.jpg
Indbetalingsmåder

 • Kontantindbetaling

 • Apportindskud

  HR: hvilketsomhelst aktiv, der har økonomisk værdi,

 • KSL § 35, stk. 1

  U1: arbejdsforpligtelse for stifterne

 • Omfatter stifternes erlæggelse af tjenesteydelser

  U2: Fordringer på stifterne må ikke indskydes

 • uanset fordringen er sikret ved pant (KSL § 35, stk. 2)


Vurderingsberetning l.jpg
Vurderingsberetning

KSL §§ 36-38

 • Vurderingsrapport fra uvildige vurderingsmænd (= revisor)

 • Hvis: kapitalandele tegnes mod indskud af andre værdier end kontanter

 • Formål og indhold: (KSL § 36)

 • Åbningsbalance hvis overtaget virksomhed; KSL § 36,3

 • OBS: må ikke være foretaget mere end 4 uger før den konstituerende generalforsamling (§ 36,2)


Forskellige aktiver l.jpg
Forskellige aktiver

 • Indskud af kapitalandele i andre selskaber

 • Børskurs på overdragelsesdagen lægges som HR til grund

  Indskud af personligt ejet virksomhed

 • Åbningsbalance i henhold til ÅRL

 • Husk: Samtykke fra kreditor, hvis nystiftet selskab overtager gæld fra person


Aktiver undtaget fra krav om vurdering ksl 38 l.jpg
Aktiver undtaget fra krav om vurdering (KSL § 38)

1) Aktiver individuelt målt og præsenteret i et regnskab / koncernregneskab i det forgange regnskabsår

 • Hvis regnskab har revisionspåtegning

  2) Værdipapirer mv., optaget til den gennemsnitskurs, hvor de har været handlet på et reguleret marked

 • Ledelsens erklæring (+ ansvar) (§ 38,2)

  • Erklæring offentliggøres (§ 38,3)


 • Skattefri virksomhedsomdannelse vol l.jpg
  Skattefri virksomhedsomdannelse (VOL)

  • Ej beskatning af hidtidig ejer(e)

  • Selskabet succederer i hidtidig ejers stilling

  • omdannelse senest 6 mdr efter virksomhedens sidste årsregnskab (VOL § 2)

   Skattepligtig overdragelse

  • kan ske med tilbagevirkende kraft

  • hvis nystiftet selskab

  • og senest 6 mdr efter overdragelsesdato (SEL § 4,4)


  Tegningskursen l.jpg
  Tegningskursen

  1) Underkurs (< 100)

  • Udelukket, KSL § 31

   2) Parikurs (= 100):

  • Lovlig

   3) Overkurs (> 100)

  • Overkursen posteres (regnskabsmæssigt) på passivsiden i særlig overkursfond


  Indbetaling af kapitalen l.jpg
  Indbetaling af kapitalen

  Tegner har pligt til at indbetale et beløb svarende til antallet af kapitalandele X tegningskursen

  • Begrænset adgang til modregning (KSL § 34,4)

   Der skal til enhver tid være indbetalt 25% af kapitalen (§ 33,1)

  • Dog mindst 80.000 DKK

  • Forholdsmæsssigt på de enkelte kapitalandele

   Dokumentation for indbetaling: skal indsendes ved anmeldelse

   Selskabet skal ubetinget kunne råde over de indskudte kontanter / aktiver

  • Sikringsakt mht. indskudte aktiver.


  Udskudt indbetaling 33 l.jpg
  Udskudt indbetaling (§ 33)

  • Selskabet kan tillade, at kapitalejere kan udskyde indbetaling

   • Ikke ved apportindskud

   • Overkurs skal indbetales fuldt ud (§ 40,2)

  • Kapitaltabsregel (§ 119) beregnes på grundlag af tegnet kapital

  • OBS: Egne aktier skal være fuldt indbetalt § 196

  • Frist for indbetaling: 2-4 uger fra CLOs påkrav

   • CLO kan samtykke til senere apportindskud (§ 34,5)

   • I så fald skal der udarbejdes vurderingsberetning


  Udskudt indbetaling l.jpg
  Udskudt indbetaling

  HR: Aktionær har forvaltningsmæssige rettigheder (§ 34,1)

  U: kapitalejer, der har undladt indbetaling ved påkrav:

  • har ikke stemmeret

  • har ikke repræsentationsret

  • (udbytteret påvirkes ikke)


  Udskudt indbetaling37 l.jpg
  Udskudt indbetaling

  Selskabet har en fordring på indbetaling

  • kan ikke overdrages/pantsættes (§ 33,3)

  • Kan afskrives efter de skattemæssige regler

  • Oplysning om tegnet/indbetalt kapital på breve/forretningspapirer, hvis selskabskapitalen er angivet

   Hæftelse

  • Hvis aktie med resthæftelse overdrages, hæfter overdrager og erhverver solidarisk (§ 34,6)


  Udskudt indbetaling38 l.jpg
  Udskudt indbetaling

  CLO kan forlange indbetaling

  • på anfordring, hhv.

  • Ved udløbet af frist fastsat i vedtægterne

   Hvis kapitalejere efter påkrav ikke kan/vil betale:

  • Nedsættelse af kapital

  • EO omdannelse til ApS

   OBS: Tvangsopløsning ved manglende reaktion

  • (§ 225, nr. 5)

  • Kapitalejer kan til enhver tid foretage indbetaling af (den fulde) resthæftelse (§ 34,2)


  Regnskabsm ssig postering l.jpg
  Regnskabsmæssig postering

  Bruttorepræsentation (ÅRL § 35 b, nr. 1)

  • Ikke indbetalt kapital indregnes som tilgodehavende (som et aktiv)

  • Et tilsvarende beløb skal omklassificeres fra posten Overført overskud til posten Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital (bunden reserve) (ÅRL § 35 b, stk. 2)

  • Reserve kan ikke overføres til selskabskapitalen, men kun elimineres ved indbetaling


  Regnskabsm ssig postering40 l.jpg
  Regnskabsmæssig postering

  ELLER Nettorepræsenation (ÅRL § 35 b, nr. 2)

  • Uanset definitionen af ”aktiver”, fratrækkes et beløb svarende til den ikke indbetalte kapital under posten virksomhedskapital

  • Et tilsvarende beløb omklassificeres fra posten Overført overskud (eller anden fri Egenkapital) til bunden reserve (ÅRL § 35 b, stk. 3)

  • Reserve kan ikke overføres til selskabskapitalen, men kun elimineres ved indbetaling


  Regnskabsm ssig postering41 l.jpg
  Regnskabsmæssig postering

  • Virkning: Der kan ikke udbetales udbytte, før den ikke indbetalte kapial er indtjent

   Hvordan skal kapitalen klassificeres hos indskyder?

  • Skal kapitalen reduceres, eller

  • Skal der posteres en gældspost?

  • Formentlig valgfrihed hos indskyder


  Nachgr ndung l.jpg
  Nachgründung

  Aktieselskabers efterfølgende erhvervelse af formuegoder fra stiftere (KSL § 42) (ikke længere aktionærer)

  • Gælder ikke længere for ApS

   HVIS:

  • erhvervelsen sker i perioden indtil 24 måneder fra registrering

  • vederlaget udgør 10% af selskabskapitalen

   SÅ skal:

  • erhvervelse godkendes af centrale ledelsesorgan

   • IKKE længere gyldighedsbetingelse

   • Ledelsen er ansvarlig (§ 42,2)

  • der udarbejdes vurderingsberetning, KSL § 43


  Anmeldelse til e s l.jpg
  Anmeldelse til E/S

  KSL § 40

  • Registrering gyldighedsbetingelse ved AS / ApS

  • Oplysninger offentliggøres

   Selskabet opnår retssubjektivitet ved registrering (§ 40,1)

   • Retssubjektivitet ophører ved slettelse fra registeret

    Et selskab kan tvangsopløses men ikke erklæres ugyldigt

   • Skattemæssig omgørelse uden betydning!

   • Selskabet kan ikke “tømmes” ved en skattemæssig omgørelse

   • Bemærkninger til § 41: (TfS 2004.669LR er nu historie!)


  Tidsfrist for anmeldelse l.jpg
  Tidsfrist for anmeldelse

  Skal være foretaget inden 2 uger (§ 40,1)

  • Af det centrale ledelsesorgan

  • OBS: tidligere 6 måneder / 8 uger

   Hvis tidsfrist overskrides: Registrering nægtes

  • ingen dispensation mulig

  • stiftelsen må gå om!!

   Anmeldelse forudsætter

  • Hel / delvis (jf. § 33) indbetaling af selskabskapital


  Stiftelsens retsvirkning 40 3 l.jpg
  Stiftelsens retsvirkning 40,3

  HR: Fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift (KSL § 40,3)

  U1: Senere dato anført i stiftelsesdokument

  • Dog max 12 måneder frem i tiden ved kontant indskud (§ 40,4)

  • apportindskud: ikke senere end registrering


  Regnskabsm ssig virkning tilbage i tid l.jpg
  Regnskabsmæssig virkning tilbage i tid

  U2: Overtagelse af virksomhed (§ 40,6):

  • Regnskabsmæssig virkning første dag i indeværende regnskabsår

  • Gælder tillige ved indskud af bestemmende kapitalpost i andet selskab


  Aktivitet inden registrering l.jpg
  Aktivitet inden registrering

  ASL § 41,3

  • Virksomhed kan påbegyndes før registrering

  • Første regnskabsår kan være op til 18 måneder

   Hvis stiftelsesdato er senere end stiftelsesdokument

  • Kan der ikke før stiftelsen tillægges retsvirkning, indgås forpligtelser på selskabets vegne

  • EO I/S i perioden indtil retsvirkning


  Aktivitet inden registrering48 l.jpg
  Aktivitet inden registrering

  Hæftelse for forpligtelser, der

  • Er indgået på selskabets vegne før registrering

   Den der handler (KSL § 41,3)

   Succession ved registrering for forpligtelser

  • der fremgår af stiftelsesdokument

  • er pådraget selskabet efter stiftelsesdokumentets oprettelse

   Tredjemands hæveadgang (KSL § 41,4)


  Kapitalandele l.jpg
  Kapitalandele

  Oversigt:

  • Definition

  • Lighedsgrundsætningen

  • Ejerbogen

  • Ejerbeviser

  • Offentlighed om ejerskab

  • Aktionæroverenskomster

   Fire problemstillinger:

  • 1) Navne / ihændehaver- kapitalandele

  • 2) Negotiable / ikke negotiable

  • 3) Omsættelighedsbegrænsninger

  • 4) Sikringsakt


  Kapitalandel 5 nr 14 l.jpg
  Kapitalandel (§ 5, nr. 14)

  Aktieelleranpart

  1) Ejerandel, der giver forholdsmæssig ret tiludbytte (KSL § 1,2)

  2) Dokumentsomudstedes

  • Ejerbevis (KSL § 60)

  • Aktiebrev (KSL § 54,1)

 • Elektroniskregistreringafaktieret

 • (KSL § 61)

 • “dematerialiseretaktie”


 • Lighedsgrunds tningen l.jpg
  Lighedsgrundsætningen

  Lige ret for alle kapitalandele KSL § 45

  • Formel minoritetsbeskyttelse

  • Kan ikke fraviges ved flertalsbeslutning, uanset saglig grund

   Modif: vedtægter bestemmer, at der er flere kapitalklasser,

   • typisk stemmeretsdifferentiering /udbytteskævdeling

    Fravigelse ved vedtægtsændring / enkeltbeslutning:

    HR: samtykke fra alle berørte

    U: KSL 106,3: tilslutning fra 2/3 i forringet kapitalklasse,


  Ejerbogen l.jpg
  Ejerbogen

  Fortegnelse over samtlige kapitalejere (KSL § 50)

  • Føres af det centrale ledelsesorgan

   • Kan føres i E&S’s IT system eller af ejerbogsfører

   • Kan føres i Danmark eller EU/EØS


  Indf rsler i ejerbogen 52 l.jpg
  Indførsler i ejerbogen (§ 52)

  • Nummerrækkefølge

   Hvis aktier ikke udstedt gennem VP:

  • Kapitalejers navn bopæl (CVR nr. + hjemsted)

   • Eller anden dokumentation, hvis hjemmehørende i udlandet

  • Dato for erhvervelse / pantsætning

  • Tilknyttede stemmerettigheder


  Ejerbogen54 l.jpg
  Ejerbogen

  Tilgængelig for (KSL § 51)

  • Offentlige myndigheder

  • Visse medarbejderrepræsentanter

  • Aktionærer, hvis vedtægter bestemmer dette

  • Anpartshavere


  Ejerbogen55 l.jpg
  Ejerbogen

  Kapitalejer/panthaver skal inden to uger underrette selskabet om (§ 53):

  • Ejerskifte /pantsætning

   Aktier:

  • HR: ikke ikke pligt til at meddele ejerskifte

  • U: ikke udstedt aktiebreve/VPregistrering § 54,1

   Bevis for registrering i ejerbog

  • Selskab /ejerbogsfører skal på forlangende udstede bevis (§ 53,3)


  Ejerbeviser ksl 60 l.jpg
  Ejerbeviser; KSL § 60

  Centrale ledelsesorgan kan beslutte at udstede ejerbeviser, hvis:

  A: Det er bestemt i vedtægterne

  • I børsnoterede aktieselskaber kan aktionærerne ikke kræve udstedelse af (§ 64,1)

  • Medmindre kapitalandele er omsætningspapirer / udstedt til ihændehaver, (§ 64,3)

   B: Ejerbeviser er omsætningspapirer

   C: Aktiebreve er udstedt til ihændehaver

   B/C:

  • HR: Der skal udstedes ejerbeviser

  • U: Disse udstedes gennem værdipapircentral, jf VHL § 7,1 nr.6


  Ejerbeviser l.jpg
  Ejerbeviser

  Må først udleveres efter registrering, KSL § 60,3

  Indhold (§ 60,6):

  • Notering som betingelse for stemmeret (§ 49)

  • Særlige rettigheder knyttet til andelen

  • Indløsningspligt

  • Kapitalandel er ikke-omsætningspapir

  • Kapitalendel er underlagt omsættelighedsindskrænkning

  • Kapitalandel kan mortificeres uden dom (§ 74,3)

   OBS: § 60,7 Erhverver må respektere vedtægtsændringer


  Annullation af ejerbeviser l.jpg
  Annullation af ejerbeviser

  Kan besluttes af det centrale ledelsesorgan

  • Hvis A/S har udstedt ihændehaveraktier kræver dette vedtægtsændring

   Indkaldelse med frist på 3 måneder (§ 64,2)

  • Herefter kan kapitalejeren ikke udøve forvaltningsmæssige rettigheder knyttet til andelen (§ 64,2)


  Dematerialiserede aktier l.jpg
  Dematerialiserede aktier

  • Reguleret i VHL (§§ 59 - 82)

  • Se tillige KSL 61-63

  • Regler omtaler kun A/S

  • Der udpeges kontoførende institut

  • Centrale ledelsesorgan meddeler oplysninger til VP

  • § 63 salg af indkaldte aktier, der ikke inden 3 år er blevet registreret i VP


  Anpartsselskaber60 l.jpg
  Anpartsselskaber

  Reglerne om ejerbeviser gælder nu også for ApS

  • ApS kan nu udstede negotiable ejerbeviser

  • ApS kan dog ikke udstedes gennem VP

   Alle anparter er navneanparter (KSL § 48,2)

   Ejerbogen er tilgængelig for enhver anpartshaver (§ 51,6)

  • Reglerne om offentliggørelse af betydelige kapitalposter (§§ 55-58) gælder nu også for ALLE anpartsselskaber

  • § 49 vedr. udøvelse af forvaltningsmæssige rettigheder gælder nu også for ApS


  Offentlighed om ejerforhold l.jpg
  Offentlighed om ejerforhold

  HR: aktionær kan forblive anonym i forhold til selskabet og omverdenen

  • SKAT: Skattekontrollovens § 3 A

   • Indberetning til ejerregister erstatter meddelelse til SKAT

    U1: Ikke ejerbevis / VP registrering

   • Her skal kapitalejer noteres i ejerbogen

    U2: Storaktionærer (KSL § 55)


  Meddelelse om betydelige kapitalposter 55 l.jpg
  Meddelelse om betydelige kapitalposter (§ 55)

  OBS: Regler gælder nu også for ApS

  • 5 % (10/15/20/25/ 1/3, 50, 2/3, 90 eller 100%)

   • Kapitalandele kontrolleret af dattervirksomhed (jf. KSL § 7) medregnes

  • Aktionær skal give meddelelse til selskabet inden to uger om erhvervelse / ændringer

   • Meddelelse kan gives i forbindelse med undereretning til ejerbog, jf § 53

  • Strafbelagt (§ 367)

  • Selskab indberetter til ejerregister

  • Oplysninger offentliggøres i E&S’s IT-system

   • Forsinket ikrafttrædelse


  Fire problemstillinger l.jpg
  Fire problemstillinger

  1) Navneaktie / ihændehaveraktie

  • (vedtægt, ASL § 4,1 nr.11)

  • Vedrører spørgsmålet om aktionærens legitimation overfor selskabet

   2) Negotiable / ikke negotiable

  • Spørgsmål om erhververens rettigheder til aktien, (ekstinktion / vindikation)

   3) Frit omsættelige / ikke frit omsættelige

  • kan ejeren frit sælge aktien ?

   4) Sikringsakt

  • Beskyttelse imod overdragers kreditorer


  1 navnekapitalandele og ih ndehaveraktier l.jpg
  1) Navnekapitalandele og ihændehaveraktier

  Kapitalejerens legitimation overfor selskabet:

  • Navneaktie/anpart: henvisning til ejerbogen (KSL § 49)

  • Ihændehaveraktie: i hænde (~GBL § 13) Depotudskrift ok

  • Dematerialiseret aktie:

   • Kender VP kender aktionærens navn eller ej? (nominee)

  • OBS: § 84; registreringsdato i børsnoterede A/S

   • Deltagelse i GF hvis noteret i ejerbog 1 uge før GF

   • § 84 kan anvendes på ikke-noterede selskaber


  Navneaktier og anparter l.jpg
  Navneaktier og anparter

  KSL § 49 vedrørende navnekapitalandele

  • visse forvaltningsmæssige rettigheder kan kun udøves, såfremt indehaveren er noteret i ejerbogen:

   eksempler:

  • møde / tage ordet på GF, KSL § 78

  • afgive stemmer på GF, ASL § 46 + § 104

  • indkalde ekstraordinær GF, ASL § 70

  • fremsætte forslag på GF, KSL § 90

  • anfægte GF-beslutning, KSL § 109


  Ih ndehaveraktier l.jpg
  Ihændehaveraktier

  • Vedtægter kan bestemme, at aktier udstedes som ihændehaveraktier

  • Der skal udstedes ejerbevis

  • Ihændehaveraktier kan ikke udstedes, hvis der gælder en omsættelighedsbegrænsning

  • GF skal indkaldes via E&S’ IT-system (§ 95,3)


  Ih ndehaveraktier67 l.jpg
  Ihændehaveraktier

  • Kan transporteres til navngiven person,

  • Hvis navn noteres på brevet og i aktiebogen anvendes regler om navneaktier

  • Kan noteres på hemmeligt navn

   • navn står ikke på aktiebrevet, men i ejerbogen

   • Vedbliver at være ihændehaverpapir, KSL § 66,1

   • Modtager skriftlig indkaldelse til GF, (KSL § 95,3)


  2 negotiable ikke negotiable kapitalandele l.jpg
  2) Negotiable / ikke-negotiable kapitalandele

  Erhververens ret i forhold til tidligere erhververe

  HR: Kapitalandele er negotiable (KSL § 48,1)

  U: Vedtægtsbestemmelse og forbehold på aktiebrev

  Godtroende erhverver af ejerbevis:

  • KSL § 66,1 henbiser til GBL § 14,1 + ,2:

  • Godtroende erhverver, der har ihænde, mister ikke retten, fordi overdrager var umyndig eller manglede ret til at råde p.g.a. - gyldig adkomst eller allerede truffet aftale med 3.mand

   Godtroende erhverver af ejerbevis, der lyder på navn:

  • GBL §§ 14,2, og 13:

  • som ovf. hvis overdrager havde en i formen lovlig adkomst.


  Erhververens ret til aktien l.jpg
  Erhververens ret til aktien

  Godtroende erhverver af dematerialiseret ejerbevis:

  VHL § 69: Når registrering af en aftale om fondsaktiver er endeligt gennemført i en værdipapircentral, kan en godtroende erhverver ifølge registreret aftale ikke mødes med nogen indsigelse imod gyldigheden af aftalen.

  U: Falsk / voldelig tvang

  • (= TL § 27)

   Godtroende erhverver af ikke-negotiabelt ejerbevis:

   ~ GBL § 27

  • erhververen får ikke bedre ret end overdrageren


  3 oms ttelighedsbegr nsning l.jpg
  3) Omsættelighedsbegrænsning

  HR: Kapitalandele er frit omsættelige, § 48

  U: vedtægterne kan begrænse omsætteligheden (+ fastsætte pligt til indløsning) for:

  • Navneaktier og anparter

   • Ihændehaveraktier er således altid frit omsættelige

  • Formål, familieselskaber

   Omsættelighedsbegrænsning kan indføres:

  • Ved stiftelsen

  • Senere indførelse / skærpelse: 9/10's flertal, KSL § 107,2 nr.2


  Oms ttelighedsbegr nsning l.jpg
  Omsættelighedsbegrænsning

  OBS: § 67 + 68 gælder nu også for ApS

  Forkøbsret (KSL § 67)

  • Pris fastsættes i vedtægt / af skønsmand

  • Urimelige vilkår / pris kan tilsidesættes ved dom

   Samtykke til salg (§ 68)

  • HR: CLO træffer afgørelse


  4 sikringsakt beskyttelse mod overdragers kreditorer l.jpg
  4) SikringsaktBeskyttelse mod overdragerskreditorer

  A: Ikke udstedt ejerbevis/ VP-registrering

  Meddelelse (Denuntiation) KSL § 65

  • til selskab/ejerbogsfører

   Hvis dobbeltsalg:

  • Senere erhverver går forud, hvis i god tro, da meddelelsen kom frem (§ 65,2)

   B: Negotiabelt ejerbevis: (= omsætningsgældsbrev)

  • Pantsætning: rådighedsberøvelse ~GBL § 22

  • Salg: aftale

   • (genus: + bindende individualisering)


  Sikringsakt beskyttelse mod overdragers kreditorer l.jpg
  SikringsaktBeskyttelse mod overdragerskreditorer

  C: Ikke-negotiabelt ejerbevis:

  • (= simplelt gældsbrev): denuntiation ~GBL § 31

   D: Dematerialiseret ejerbevis:

   VHL § 66, stk.1: (= TL § 1) "Rettigheder over fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral for at opnå beskyttelse imod retsforfølgning og aftaleerhververe"

  • Anmeldelse foretages til kontoførende institut

  • Jf. BEK nr. 369 af 14. maj 2009, §§ 33-34

  • Sikringsakt på tidspunktet for endelig prøvelse i VP


  Udl g i kapitalandele l.jpg
  Udlæg i kapitalandele

  HR: Ejerbeviser kan gøres til genstand for udlæg

  • uanset det ikke har nogen (aktuel) værdi

  • Tvangsauktion dog kun hvis værdi, U1997.775H

   Udlæg i negotiabelt ejerbevis:

  • Fogedretten må tage i forvaring (~RPL § 523,2)

   Udlæg i ejerbevis udstedt gennem VP:

  • Fogedretten foretager anmeldelse til kontoførende institut

  • Tvangssalg ved værdipapirhandler (RPL § 557,1)


  Udl g i kapitalandele75 l.jpg
  Udlæg i kapitalandele

  Udlæg i ikke-negotiable ejerbeviser

  • Beskyttet mod andre udlæg / aftaleerhvervelse uden særlig sikringsakt

  • Selskabet kan gives meddelelse om udlæg


  ad