Introducci a la tecnologia musical midi
Download
1 / 14

Introducci - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Introducció a la Tecnologia Musical: MIDI. Curs 2007-2008. Conceptes principals. Origens i rellevància del MIDI. Instruments musicals digitals. Ports MIDI: In, Out, Thru. Connexionat. Canals i missatges MIDI. Programari MIDI. MIDI: Musical Instrument Digital Interface.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Introducci' - Angelica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Conceptes principals l.jpg
Conceptes principals

 • Origens i rellevància del MIDI.

 • Instruments musicals digitals.

 • Ports MIDI: In, Out, Thru.

 • Connexionat.

 • Canals i missatges MIDI.

 • Programari MIDI.


Midi musical instrument digital interface l.jpg
MIDI: Musical Instrument Digital Interface

 • Protocol de comunicacions entre instruments musicals digitals.

 • Es defineix inicialment al 1983, gràcies a l’acord de diferents fabricants: Roland, Yamaha, Korg, Moog, E-mu...

 • Des d’aleshores ha anat “ampliant-se” amb noves funcionalitats.

 • Necessitats a cobrir:

  • Fer sonar immediatament les “partitures” escrites amb eines informàtiques.

  • Controlar, en temps real i en temps diferit, dispositius musicals digitals (ja es feia amb els analògics desde els anys ’60, però utilitzant tensió elèctrica “CV” (1oct-1volt); ara s’utilitzen bits).

  • Facilitar les connexions entre diferents dispositius musicals, per exemple, un controlador de teclat marca ACME i un generador de sons marca MECA (com fer sonar el MECA des de l’ACME?).

 • Actualment serveix de nexe de totes les disciplines musicals i audiovisuals. P.ex, la sincronia entre un vídeo i la seva banda sonora també es pot aconseguir utilitzant missatges MIDI. Les llums d’un concert es poden controlar via MIDI...

 • Cal considerar 3 nivells d’especificació:

  • Mecànic: instruments MIDI, hardware d’interconnexió.

  • Electrònic: mètode per a transmissió de dades.

  • Lògic: gramàtica per codificar informació de control musical a base de missatges.


Midi versus audio l.jpg

 • Els missatges MIDI codifiquen instruccions de control musical de dispositius digitals.

 • (“toca, fent sonar una trompeta, un La4, que duri una negra, a tempo 80, amb molta intensitat”).

 • Els missatges MIDI NO CODIFIQUEN L’AUDIO!

 • Les instruccions codificades amb MIDI, quan són correctament interpretades per dispositius generadors de so (Sintetitzadors, samplers...) produeixen senyals d’àudio.

 • Un arxiu MIDI no conté àudio, només les instruccions per a generar-lo.

 • Les instruccions requereixen molt pocs bits, i per tant, els arxius MIDI ocupen molt menys espai que el que ocuparia el so que es genera quan els reproduïm mitjançant un sintetitzador o sampler.

 • Exemple: Mateix missatge MIDI interpretat per tres dispositius diferents:

 • Delay Lama.

 • Orgue.

 • Moog modular.

 • Noteu com l’orgue no respon a la informació de pitch bend.

MIDI versus Audio


Qu cal codificar amb midi l.jpg
Què cal codificar amb MIDI? musical de dispositius digitals.

 • En un instrument musical digital podem controlar fent servir el MIDI, per exemple:

  • L’alçada tonal de la nota que sona.

  • La intensitat amb la que sona.

  • El temps que s'està fent sonar la nota.

  • Quín instrument es tracta de simular digitalment.

  • Les petites variacions tímbriques que es produeixen mentre sona la nota.

  • La velocitat del vibrato.

  • La quantitat de reverberació amb la que sona l'instrument.

  • La ubicació espaial de l'instrument (esquerra, centre, dreta).


Instruments midi l.jpg

 • Sintetitzadors i mòduls de so (disseny i generació del so “des de zero”: construcció de timbres).

 • Samplers (so pre-gravat: reproducció de timbres).

 • Controladors (no generen so, només missatges MIDI que han de ser interpretats per sintetitzadors i samplers): de teclat, de vent, de corda, de percussió, caixes de “faders”, botoneres, etc.

 • Dispositius “virtuals”: tot dispositiu digital “físic” pot ser emulat per un programa informàtic. Així tenim sintetitzadors virtuals, efectes virtuals, samplers virtuals (romplers), cables virtuals (per connectar-los)... per a diversos programes i plataformes: VST (Steinberg), DX i DXi (Windows),TDM i RTA (Protools)...

Instruments MIDI


Maquinari midi espec fic l.jpg
Maquinari MIDI específic “des de zero”: construcció de timbres).

 • “Interfície” MIDI: En els ordinadors sovint s’incorpora a la tarja de so, o és una caixa externa que es sol connectar pel port USB. Conté els “ports MIDI” i un microprocessador.

 • A la interfície hi podem distingir un nombre variable de connectors circulars DIN de 5 “pins”, els anomenats Ports MIDI.

 • Ports MIDI: fins a 3 tipus diferents de connectors:

  • IN: Recepció de dades.

  • OUT: Generació de dades.

  • THRU: Rèplica de les dades de l’IN.

 • Connexionat: el connexionat cal fer-lo tenint en compte:

  • Pel THRU mai surt cap missatge que no hagi estat entrat per l’IN

 • Cables:

  • Són de 2 fils conductors i malla, com els d’àudio professional. Es recomanen longituds de cables inferiors a 15 metres.

  • La tensió que hi circula és de 5 volts.

  • Són “mascle” als 2 extrems.

  • S’apantallen, tant per immunitzar-los a possibles interferències com per no generar “paràsits” als equips de so.


Exemple de connexionat d equips midi l.jpg

 • El primer controlador genera dades MIDI, que surten pel seu OUT cap a l’IN del 2on

 • Per l’OUT del 2on surten altres dades MIDI, que s’envien cap a l’IN del 3er

 • Pel THRU del 3er surten “còpies” de les dades que entren per l’IN del 3er, cap a l’IN del 4rt

 • En resum: el 2on és “esclau” del primer, el 3er i el 4rt són “esclaus” del 2on

Exemple de connexionat d’equips MIDI

OUT

1

OUT

IN

2

THRU

IN

3

IN

4

OUT

IN

OUT

IN

THRU

IN


Canals midi l.jpg

General MIDI OUT cap a l’IN del 2on

Canals MIDI

 • Per tal d’aconseguir generar música polifónica, el MIDI defineix 16 canals pels quals, simultàniament, poden enviar-se dades MIDI independents

 • Per un sol cable MIDI hi pot circular informació corresponent a aquests 16 fluxes independents d’informació.

 • Cada canal acostuma a portar la informació de control d’un instrument determinat.

 • Exemple: Canal 1: Piano, Canal 2: violí, Canal 3: trompeta, etc.

 • El Canal 10 s’acostuma a reservar per a tota la percussió.


Missatges midi espec fics de canal l.jpg
Missatges MIDI específics de canal OUT cap a l’IN del 2on

 • Tenen assignat específicament un dels 16 canals.

 • Només podran ser rebuts pels aparells receptors que estiguin "sintonitzats" a aquest canal.

 • 2 tipus de missatges de canal:

  • Missatges de veu (la major part dels missatges MIDI són de veu): serveixen per a controlar quines notes han de sonar, i com ho han de fer; per això també els anomenem missatges de control “fi” de la generació del so.

  • Missatges de mode: Els missatges de mode defineixen la manera genèrica en que ha de respondre l'instrument que rep els missatges:

   • si la resposta ha d'ésser polifònica (poden sonar varies notes alhora) (Poly On), o monofònica (per moltes tecles que toquem només sonarà la nota corresponent a una d'elles) (Mono On).

   • si l'instrument ha de respondre als missatges que arribin per qualsevol canal (Omni On) o només als que arribin per un d'específic (Omni Off).


Missatges midi espec fics de canal11 l.jpg
Missatges MIDI específics de canal OUT cap a l’IN del 2on

Exemples de missatges específics de canal, de veu:

 • D'activació i desactivació d'una nota (es transmet la nota tocada i la força o velocitat amb que s'ha tocat) (“Note on”, “Note off”).

 • De pressió sobre l'instrument ("aftertouch").

 • De modificació contínua de l'altura de la nota ("pitch bending").

 • De modificació continua d'altres paràmetres que controlen finament el timbre ("control change"), etc.

  Un misatge d’activació de nota utilitza 3 bytes u octets (24 bits):

  En el primer (status byte) es codifica el canal en el que s’activa la nota, en el segon l’alçada de la nota, i en el tercer la velocitat de pulsació.

  El primer bit del segon i tercer byte no s’utilitza, així que amb 7 bits podem representar 27=128 valors (128 alçades diferents, 128 intensitats sonores diferents, 128 valors d’aftertouch, etc.)


Missatges de tot el sistema system messages l.jpg
Missatges de tot el sistema (System Messages) OUT cap a l’IN del 2on

 • Son aquells missatges adreçats a tots els aparells que integren el sistema, o a tots aquells d'una determinada marca.

 • Es transmeten per tots els canals alhora (no porten associat un canal específic).

 • Es subdivideixen en tres categories:

  • comuns per a tot el sistema (System Common).

  • de temporització (System Real Time), per a sincronitzar dos aparells.

  • propis exclusivament de cada aparell (System Exclusive).


Programari midi l.jpg
Programari MIDI OUT cap a l’IN del 2on

Seqüenciador MIDI:

 • Crear i editar tota mena de missatges MIDI.

 • Configurar remotament dispositius per a que responguin a ells.

 • Utilitza sofisticades interfícies d’usuari gràfiques (per a no fer servir ni bits, ni bytes, ni –generalment- els noms tècnics dels missatges) com per exemple:

  • Editor de partitures.

  • Pianola.

  • Editor de missatges de control.

  • Mesclador.


Programari midi14 l.jpg
Programari MIDI OUT cap a l’IN del 2on

 • Alguns seqüenciadors:

  • Logic www.emagic.de, Cubase, Cakewalk Sonar, Quartz www.digitalsoundplanet.com

   Editor de partitures:

 • Permeten composar música manipulant els símbols i convencions pròpies de la notació musical, i fent servir funcions i processos complexes (paginació, transposició, còpia, etc.)

 • Per a fer sonar les partitures converteixen aquesta notació en dades MIDI (també poden fer a l’inrevés, presentar un arxiu MIDI en forma de partitura).

 • No només pot escriure’s i llegir-se la partitura a la pantalla (amb les avantatges pròpies d’un editor informàtic, especialment a l’hora de fer correccions i operacions repetitives)

 • Fan possible també imprimir partitures amb una gran qualitat

 • Alguns editors de partitures:

  • Finale www.codamusic.com, Sibelius www.sibelius.com, MusicTime (en català!), NotePad 2003, o Lilypond www.lilypond.org

   Eina de diagnòstic MIDI:

 • Permeten verificar que els missatges circulen correctament entre els dispositius.

  • Midi-OX www.midiox.com


ad