slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
אתר הטמנת פסולת

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

, , . - . - . - Secure landfill. - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

אתר הטמנת פסולת. אתר המיועד לקלוט ולסלק פסולת ביתית, ללא יצירת מפגעים סביבתיים. שיטת הסלוק הנפוצה בארץ ובעולם היא שיטת ההטמנה, שבה מפוזרת הפסולת על פני השטח, בשכבה בעלת עובי אחיד, מהודקת, מכוסה בשכבת כסוי מהודקת (עפר, פסולת בנין וכו\') וחוזר חלילה. רמות של אתרים לסילוק פסולת.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' , , . - . - . - Secure landfill.' - Albert_Lan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
אתר הטמנת פסולת

אתר המיועד לקלוט ולסלק פסולת ביתית, ללא יצירת מפגעים סביבתיים.שיטת הסלוק הנפוצה בארץ ובעולם היא שיטת ההטמנה, שבה מפוזרת הפסולת על פני השטח, בשכבה בעלת עובי אחיד, מהודקת, מכוסה בשכבת כסוי מהודקת (עפר, פסולת בנין וכו\') וחוזר חלילה.

slide2
רמות של אתרים לסילוק פסולת
 • אתר המשמש לסילוק פסולת אינרטית (עודפי עפר וחציבה, חרסינה, זכוכית וכו\').
 • אתר המשמש לסילוק פסולת בנין (שאריות מתהליך בניה או הריסת מבנים – ללא חומר אורגני פריק) - פסולת יבשה.
 • אתר המשמש לסילוק פסולת מהמגזר העירוני -פסולת מעורבת .
 • אתר המשמש לסילוק פסולת מסוכנת המוגדר כאתר בטוח - Secure landfill.
slide3
הטמנה נושאים עיקריים
 • תאור שיטות הטמנה השונות הנהוגות כיום.
 • טיפול בביוגז הנוצר במטמנה.
 • מניעת חילחול בתחתית הערמה.
 • איסוף, טיפול וסילוק תשטיפים.
 • הסדרת נגר עילי.
 • מערכות הניטור במטמנה.
 • תכנון הפעלת המטמנה.
 • סגירה ושיקום המטמנה.
slide6

דרישות הבינוי מאתר לסילוק פסולת מעורבת (ביתית)

מבנים ומתקנים

ביתן בסמוך לשער הכניסה לצורך בקרת הרכבים הנכנסים.

מיתקן לשקילת רכבי האשפה הנכנסים והיוצאים.

מיתקן לרחיצת רכבי האשפה הכולל רצפה קשה ומנוקזת למערכת ביוב מוסדרת.

מבנה לאיחסון וטפול בציוד המופעל באתר.

  מבנה מנהלה הכולל משרדים, שירותים ומקלחות עבור מנהל האתר ומפעיליו.

תשתיות

אמצעים למניעת זהום מקורות מים.

אאסוף התשטיפים וסילוקם בצורה מוסדרת בהתאם לתנאים שיקבעו ע"י המשרד.

   ·תשתית לאסוף ולטיפול בגז מתאן.

מערכת נקוז היקפית שתמנע חדירת נגר עילי מהסביבה אל תוך האתר.

   ·כבישי גישה פנימיים משער האתר אל אזורי הקבורה.

מערכת נטור בתוך האתר וסביבו לאתור דליפת תשטיפים וגז מתוך האתר לסביבה (בזמן הפעלת האתר ולאחר גמר הפעלתו).

slide7

דרישות הבינוי מאתר לסילוק פסולת מעורבת (ביתית) - המשך

פתוח

גידור היקפי אטום שימנע העפת פסולת קלה אל מחוץ לאתר (גובה מינימלי 2 מטר).

   ·שני שערים (לכניסת רכבי האשפה ויציאתם).

   ·גינון היקפי מסביב לאתר.

שילוט (הכולל מידע רלוונטי לגבי מועדי ההפעלה, נוהלים, מנהלי האתר, הכוונה לאזור השפיכה, אסור שריפה, אסור כניסת גורמים שאינם מורשים להכנס לאתר וכו\').

תכנית הפעלה ושיקום

מתכנן האתר ידרש להגיש תכנית המפרטת את שלבי הפעלת האתר ותוכנית שקום (ובכלל זה אטום ושיקום נופי) לאחר סיום כל אחד משלבי ההפעלה.

slide8

1.מניעת חילחול – חרסית ויריעות פלסטיק

2. ניקוז ואיסוף תשטיפים

3. קידוחי ניטור

4. פריקת הפסולת במשטח עבודה מצומצם

5. כיסוי יומי של הפסולת בחומר כיסוי (עפר)

6. איסוף וניקוז גז מטמנות

7. הפקת אנרגיה מגז מטמנות

8. כיסוי עליון למניעת חדירת משקעים

9. תעלה היקפית למניעת חדירת נגר עילי

10 שיקום האתר – מגרש גולף

10 שיקום האתר – שדה תעופה

12. שמורת טבע

13. שכבת הכיסוי העליונה של האתר

אנטומיה של מטמנה

slide9
שיטות מילוי

א. תעלות

ב. שטח - תל

שקע טבעי - גיא

slide10
גורמים המשפעים על תכנון אתר הטמנה מודרני
 • מבנה האתר וסביבתו
 • אופן מילוי הקרקע
 • תהליכים המתרחשים באתר
 • איסוף וטיפול בגז מטמנות
 • איסוף וטיפול בתשטיפים
 • ניטור
 • ייעוד השטח לאחר סגירת האתר ושיקומו
slide11
שלבים בחיי מטמנה

א. הכנת השטח והכשרתו

ב. מילוי המטמנה בפסולת

ג. סגירה ושיקום

landfilling activities waste placement
Landfilling Activities - Waste Placement

Density

(kg/m3)

900

600

300

2

3

1

Waste Layer Depth (m)

landfilling activities waste compaction
Landfilling Activities - Waste Compaction

Density

(kg/m3)

900

600

300

2

4

6

8

10

Number of passes by Compactor

landfill gas biogas
גז מטמנותLandfill Gas - Biogas

bacteria

Organic matter (solid waste)

+ H2O

Biodegraded organic matter

+ CH4 + CO2 + other gases

slide18
הרכב אופייני לביוגז הנוצר במטמנות של פסולת עירונית
48 merz and stone 1970
פירוס היחס בין הגזים המרכיבים את הביוגז ב-48 החודשים הראשונים לאחר סגירת התא (Merz and Stone: 1970)
slide31

תשטיפים:

נוזלים שבאו במגע עם הפסולת או הנובעים ממנה, בין אם מקורם בפסולת או ממקור אחר.

slide34

ריכוזיפרמטרים המצביעים על זהום מתשטיפי אשפה בקידוחי ניטור ובקידוחי נקז חופי רובין 6,5

אתר אשדוד - מיכלסון , 1991

slide40
הוראות למניעת חילחול בתחתית הערמה באתר סילוק פסולת מעורבת (ביתית)
 • מסמך זה מציג את הוראות המשרד לאיכות הסביבה לתכנון אתרי סילוק פסולת (אס"פים) מעורבת (ביתית) למניעת חילחול תשטיפים מתחתית ערמת האשפה שנקברה באס"פ.
 • הוראות אלו יש לבצע בכל חלק מן האתר בו טרם בוצעה שפיכה של פסולת.
 • היזם יגיש תוכנית ובה יוכיח כי לפני תחילת השפיכת הפסולת באס"פ התקיימנה הדרישות הבאות:
  • הקטנת הרכיב האנכי של חילחול התשטיפים ל-5 ממ"\שנה לכל היותר.
  • מערכת הטיפל והאגירה בתשטיפים יקלטו את כל התשטיפים שיווצרו באתר הפעיל. מערכות הניקוז והולכת התשטיפים יתוכננו בהתאם לספיקות השיא הצפויות מסופת גשם שהסתברות התרחשותה 1:50 שנים. קיבולת מתקני האיסוף כגון אגנים ובריכות יתוכנן על פי כמות המשקעים הממוצעת השנתית המתקבלת מחישוב הנתונים ב-25 שנים ועוד 25% ממנה.
  • תמנע כניסת נגר עילי שלא בא במגע עם האשפה, אל מערכות האגירה והטיפול בתשטיפים.
  • טיפול בתשטיפים בהתאם להוראות והנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
  • ניטור של איכות התשטיפים, הקרקע, תווך בלתי רווי ומי התהום בהתאם להוראות המשרד לאיכות הסביבה.
 • דרישות אלה יש לבצע בכל חלק של האס"פ בו טרם בוצעה שפיכת פסולת.
 • התוכנית תבדק על ידי גורם מקצועי מטעם המשרד לאיכות הסביבה.
 • במהלך ישומה של המערכת למניעת חילחול תערכנה, באחריות היזם ובהתאם לדרישות המשרד, בדיקות שדה על ידי מעבדה שאושרה על ידי המשרד לאיכות הסביבה.
 • לפני תחילת מילוי האס"פ באשפה, תיבדק תקינותה של המערכת בתנאי שדה, בתא שטח מייצג.
 • במהלך תפעול האס"פ תערכנה בדיקות לאיתור זהום אפשרי של מקורות מים וקרקע ליד האתר, בהתאם להוראות המשרד לאיכות הסביבה.
 • היזם מתחייב להפסיק את העבודה בכל שלב במידה והוא איכנו עומד בתנאים הנ"ל.
slide41
איטום תשתית וניקוז תשטיפים – תנאי רשיון עסק

במשטחי ההטמנה תותקן מערכת למניעת חילחול בכל מקום בו צפוי מגע בין הפסולת לבין הקרקע. מערך האיטום, הן בקרקעית והן בכל צד של משטח ההטמנה, לא יאפשר חלחול של תשטיפים דרכו בשיעור העולה על 5 מ"מ בשנה.

בכל מקרה, עוביו של מחסום סינתטי המשמש לאיטום לא יהיה קטן מ-1.5 מ"מ. עובייה של שכבת קרקע טבעית המשמשת במערך האיטום לא יהיה קטן מ-45 ס"מ, והיא תהיה בעלת רמת אטימות שווה בכל עובי השכבה.

מעל למערכת האיטום תהיה מערכת לניקוז ואיסוף של התשטיפים, ולהובלתם עד למתקן המיועד לקליטה ולטיפול. מערכת ההולכה תאפשר ניקוז כל התשטיפים שעשויים להיווצר כתוצאה מסופת גשם בהסתברות של 1:50 שנים, בחישוב עבור תא שטח שעדיין לא הושמה בו פסולת, וכך שלא תיווצר על גבי מערכת האיטום שכבה רוויה העולה על 30 ס"מ.

בכל מקרה עובי שכבת הניקוז לא יקטן מ-40 ס"מ, קוטרם של צינורות הניקוז לא יקטן

מ-110 מ"מ ושיפוע המאספים והמוליכים לא יקטן מ-1%.

slide46
הוראות לסגירה ולשיקום אתרי סילוק פסולת ביתית

עם סיום הטמנת הפסולת באס"פ או בחלק ממנו יש למנוע חילחול משקעים דרך גוף הפסולת כדי למנוע המשך יצירת תשטיפים ולהתחיל בשיקום האתר.

 • מניעת חילחול משקעים דרך גוף הפסולת.
 • ייצוב הקרקע ומניעת סחף.
 • שיחרור מבוקר של גז המטמנות.
 • שיקום נופי.
slide47
הוראות לסגירה ולשיקום אתרי סילוק פסולת ביתית
 • מסמך זה מציג את הוראות המשרד לאיכות הסביבה לסגירת אתרי סילוק אס"פים ושיקומם.
 • מטרת ההוראות לאפשר סגירת האס"פ ושיקומו מבלי שיגרום מפגעים סביבתיים לאחר הפסקת סילוק הפסולת באתר.
 • הוראות אלו יש לבצע בכל חלק מן האתר בו הסתיימה ההטמנה, ולכל המאוחר 180 יום מתום פעילות ההטמנה.
 • היזם יגיש תוכנית ובה יוכיח כי לאחר סגירת האס"פ תתקיימנה הדרישות הבאות:
  • כיסוי גוף הפסולת בשיכבה אוטמת כדי למנוע חילחול של גשם ונגר עילי לתוך ערמת הפסולת.
  • ייצוב הקרקע, מניעת סחף ושיקום נופי.
  • הדברת מעבירי מחלות.
  • איסוף וטיפול בתשטיפים (המשך הפעלת המערכת הקיימת).
  • שיחרור מבוקר של ביוגז – תותקן מערכת לאיוורור ולשיחרור ביוגז. כאשר ריכוז המתאן יעלה על 5% באויר הקרקע באס"פ או על 1.25% במבנים שבאס"פ או בגבולו ישרף או יאסף.
  • ניטור של איכות האויר ומי התהום בהתאם להוראות והנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
 • התוכנית תיבדק ותאושר על ידי גורם מקצועי מוסמך מטעם המשרד לאיכות הסביבה.
slide51

ניטור

מטרת הניטור:

לודא כי המערכות באתר שנועדו למנוע מפגעים סביבתיים מתפקדות.

התראה - במקרה של תקלה

תווך בלתי רווי

תווך רווי

ad